Нова концепція освіти: звернення до депутатів

Звернення учасників круглого столу «Обговорення концепцій мовної та літературної освіти в Україні» та академічної освітянської спільноти до Голови Верховної Ради України, народних депутатів України.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати!

Ми, учасники круглого столу «Обговорення  концепцій мовної  та літературної освіти в Україні», який відбувся у Львові 1.03.2011 р., організований Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, занепокоєні антиконституційною, непрофесійною та українофобською позицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  на чолі з міністром  Дмитром  Табачником стосовно концепцій  мовної та літературної освіти в загальноосвітніх школах, фальсифікаціями, допущеними в процесі обговорення і затвердження цих концепцій, і діями, які скеровані на звуження сфери функціонування  української  мови як державної та штучне приниження вартісності української літератури та її геніїв .

Звертаємо Вашу увагу на те, що нині відбувається відверте і цинічне нищення національної освіти на всіх рівнях, що проявляється насамперед у демонстративному вилученні української гуманітарної складової з навчального процесу. На практиці це означає, зокрема, пропорційне скорочення годин на вивчення української літератури в одинадцятирічній школі, трансформацію шкільного курсу зарубіжної літератури в курс російської літератури з метою переорієнтувати українських школярів з національних на «слов’янські», тобто російські, духовні цінності і моделі поведінки. Роз’яснення міністра Табачника відносно Концепції літературної освіти мають казуїстичний характер.

Попри те, що методичні аспекти Концепції заслуговують на увагу, факт її фальсифікації, визнаний самими авторами, робить її неправомірною. Детальний аналіз ситуації висвітлений, зокрема, у таких документах: «Відкритий лист Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва до Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Володимировича Табачника і Директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Єреська Олега Вікторовича» (9 лютого 2011 року), «Підсумковий документ учасників круглого столу «Небезпеки нової концепції літературної освіти» (10 лютого 2011 року, Національний університет «Києво-Могилянська академія»), а також заторкнуті у «Зверненні українських письменників до співгромадян у День рідної мови» (21 лютого 2011 року) та ін.

Ми, фахівці, – професори, викладачі профільних вищих навчальних закладів та класичних університетів, письменники, науковці, викладачі-методисти, вчителі-практики, дослідники літератури, редактори фахових видань, вважаємо затверджену Наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту за № 58 Концепцію антиконституційною, антиукраїнською і такою, що не відповідає світовим стандартам гуманітарної освіти.

У зв’язку з цим вимагаємо:

1.            Звернутися до Президента України з клопотанням про відставку міністра МОНМС Табачника Д.В. у зв’язку з глибоко антиукраїнською сутністю його світогляду, переконань і дій, що суперечить перебуванню на такій відповідальній посаді в незалежній державі – Україні.

2.            Скликати парламентські слухання щодо розробки нових Концепцій  мовної та літературної освіти, які б звільнили український освітній простір від нав’язуваної йому неоколоніальної ідеології «русского мира».

Підписи:

1.            Ярослав Гарасим – доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

2.         Тарас Салига – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

3.         Марія Зубрицька – проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка;

4.            Любомир Сеник – український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка, член Національної спілки письменників України, дійсний член НТШ;

5.         Уляна Гнідець – Президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, член Міжнародного наукового товариства дослідників дитячої літератури (IRSCL), кандидат філологічних наук, доцент Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»;

6.            Мар’яна Савка – поет, перекладач, член Національної спілки письменників України, член Асоціації українських письменників, головний редактор видавництва «Старого Лева», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва;

7.            Маріанна Кіяновська – письменник, перекладач, член Національної спілки письменників України, член Асоціації українських письменників, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва;

8.            Зеновій Терлак – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

9.            Святослав Пилипчук – кандидат філологічних наук, директор Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

10.       Роман Іваничук – письменник, лауреат Національної премії ім.  Т.Шевченка, Герой України;

11.       Ігор Калинець – письменник, лауреат Національної премії ім.  Т.Шевченка;

12.       Ірина Калинець – письменниця,  народний депутат України першого скликання;

13.            Степан Пушик – письменник, лауреат Національної премії ім.  Т.Шевченка, Заслужений працівник культури України;

14.       Роман Горак – письменник, лауреат Національної премії ім.  Т.Шевченка, Заслужений працівник культури України;

15.            Олександра Сербенська – доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення та телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка;

16.       Галина Мацюк – доктор філологічних наук, професор кафедри загального  мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

17.       Ірина Кочан – філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

18.       Роман Голод – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім.. В.Стефаника;

19.            Михайло Присяжний – декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

20.       Віктор Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, директор інституту філології Житомирського державного університету ім..І.Франка;

21.       Юрій Ажнюк – старший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України (Ужгород)

22.            Любомир Белей – професор, директор НДІ україністики ім. М.Мольнара при Ужгородському національному університеті;

23.            Микола Маляр – кандидат технічних наук, декан математичного факультету  Ужгородського національного університету;

24.       Мар’ян Скаб  – професор, завідувач кафедри Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

25.       Марія Скаб – професор, доктор філологічних наук Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича;

26.       Петро Іванишин – доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії літератури та світової літератури Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка;

27.       Олег Баган – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та світової літератури Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка;

28.            Микола Петренко – письменник, член національної спілки письменників України;

29.       Роман Кудлик – письменник, член національної спілки письменників України, головний редактор журналу «Дзвін»;

30.            Володимир Єршов – доктор філологічних наук, доцент;

31.            Микола Козловець –  доктор філософських наук, доцент;

32.       Галина Стародубець –  доктор історичних наук, професор;

33.       Сергій Міщук -, доктор історичних наук, доцент;

34.       Петро Білоусенко –  доктор філологічних наук, професор;

35.       Віктор Чабаненко – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки;

36.       Тарас Шевченко –  кандидат філологічних наук, доцент;

37.       Юрій Брилинський – заслужений артист України;

38.            Михайло Стельмах – письменник, член національної спілки письменників України;

39.       Остап Федоришин – Заслужений працівник культури України;

40.       Ілько Колодій – член національної спілки журналістів України;

41.       Ігор Гунчик – старший науковий співробітник Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

42.            Степан Микуш –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

43.       Ірина Яремчук –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

44.            Ростислав Чопик –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

45.       Тарас Пастух –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

46.       Галина Крук –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

47.       Ориса Легка –  доцент кафедри української літератури імені академіка М.Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка;

48.       Ніна Захлюпана –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

49.       Зоряна Купчинська –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

50.       Марія Білоус –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

51.            Наталія Глібчук –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

52.       Уляна Добосевич –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

53.       Оксана Костів –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

54.            Любослава Асіїв –  доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка;

55.            Михайло Чорнопиский –  доцент кафедри української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси  Львівського національного університету імені Івана Франка;

56.       Лілія Яремко –  доцент кафедри української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси  Львівського національного університету імені Івана Франка;

57.       Андрій Вовчак –  доцент кафедри української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси  Львівського національного університету імені Івана Франка;

58.       Василь Будний – доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства  Львівського національного університету імені Івана Франка;

59.       Уляна Ванчушович – асистент кафедри слов’янської філології  Львівського національного університету імені Івана Франка;

60.            Богдана Олейко – асистент кафедри української фольклористики ім. акад. Ф.Колесси  Львівського національного університету імені Івана Франка;

61.       Роман Яремійчук – доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, дійсний член НТШ;

62.       Наталя Трохим – поет, перекладач, лауреат премії М. Рильського, член Національної спілки письменників України, літературний редактор, викладач факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва;

63.       Лілія Овдійчук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання, заступник декана історико-філологічного факультету  Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчyка, – член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.

64.       Тетяна Качак – голова Івано-франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

65.            Катерина Савич – методист, викладач української мови та літератури, Ставропігійський професійний ліцей м. Львова, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва;

66.       Надія Репета – дитяча поетеса;

67.       Ігор Січовик – дитячий письменник;

68.            Ярослав Трінчук – письменник, лауреат літературної премії часопису «Дніпро»;

69.       Олег Дух – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка;

70.       Олег Дудяк – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка;

71.       Таміла Яценко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України;

72.       Галина Пастушенко –  заступник директора з навчально-методичної роботи Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти;

73.            Мар’яна Твердун – вчитель української мови та літератури Рудківської ЗОШ І- ІІ ст. Жидачівського району Львівської області;

74.       Ганна Добрянська – вчитель української мови та літератури Бортнилівської ЗОШ І- ІІІ ст. Жидачівського району Львівської області;

75.            Наталія Попадич – вчитель української мови та літератури Піддністрянського НВН Жидачівського району Львівської області;

76.            Світлана Музика – вчитель української мови та літератури Сугрівської ЗОШ І- ІІ ст. Жидачівського району Львівської області;

77.       Ірина Теодоровська – вчитель української мови та літератури Отиневицької ЗОШ І- ІІІ ст. Жидачівського району Львівської області;

78.       Марія Метко – вчитель української мови та літератури Вехньобілківської ЗОШ І- ІІІ ст. Пустомитівського району Львівської області;

79.       Галина Поліщак – вчитель української мови та літератури Зимноводівської ЗОШ І- ІІІ ст. №1 Пустомитівського району Львівської області;

80.       Галина Василечко – методист Навчально-методичного центру м. Львова;

81.       Галина Підгрушна – вчитель української мови та літератури СЗШ №65 м. Львова, голова Залізничного РМО;

82.       Віра Крисюк – вчитель української мови та літератури СЗШ №49 м. Львова, голова Личаківського РМО;

83.            Мирослава Глуховецька – вчитель української мови та літератури Щирицької ЗОШ І- ІІІ ст. №1 Пустомитівського району Львівської області;

84.       Марія Форемна – вчитель української мови та літератури Годовицької  ЗОШ І- ІІІ ст. Пустомитівського району Львівської області;

85.       Зоряна Пундор – вчитель української мови та літератури Чорнострівської ЗОШ І- ІІ ст. Жидачівського району Львівської області;

86.       Наталя Кучма – вчитель української мови та літератури Роздільської ЗОШ  І-ІІІ ст. Миколаївського району Львівської області;

87.       Віра Котлярчук – вчитель української мови та літератури Стибницької ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицької міської ради Львівської області;

88.       Марія Оприско – вчитель української мови та літератури Пікуловицької ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського району Львівської області;

89.       Любов Оприск – вчитель української мови та літератури Розвадівської ЗОШ  І-ІІІ ст. Миколаївського району Львівської області;

90.       Любов Ничкало – вчитель української мови та літератури СЗШ І-ІІ ст. с. Калинівка Яворівського району Львівської області;

91.       Марія Сорока – вчитель української мови та літератури Милятинської ЗОШ І-ІІ ст. Городоцького району Львівської області;

92.            Олександра Гринчишин – вчитель української мови та літератури Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Городок Львівської області;

93.       Орися Федорович – вчитель української мови та літератури Стрийської ССШ №4 І-ІІІ ст. Львівської області;

94.       Ольга Гейко – вчитель української мови та літератури Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області;

95.       Марія Кушнір –  вчитель української мови та літератури Родатицької ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцького району Львівської області;

96.       Галина Стецюра – вчитель української мови та літератури Полтвівської ЗОШ І-ІІ ст. Буського району Львівської області;

97.       Галина Качмарик – вчитель української мови та літератури Дрогобицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №14 м. Дрогобич Львівської області;

98.       Надія Удич – вчитель української мови та літератури Дрогобицької гімназії Львівської області;

99.       Ольга Посівник – вчитель української мови та літератури Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Львівської області;

100.     Оксана Бутинець – вчитель української мови та літератури Бутинська ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області;

101.     Лариса Кузняр – вчитель української мови та літератури Суховільської ЗОШ І-ІІІ ст. Бродівського району Львівської області;

102.     Ніна Ксьондзик – вчитель української мови та літератури Гаївської ЗОШ І-ІІ ст. Бродівського району Львівської області;

103.            Світлана Бруцяк – вчитель української мови та літератури СЗШ № 93, керівник РМО учителів української мови та літератури Сихівського району м. Львова;

104.            Наталія Коржова – в.о. гол. ред. газ. «Українська мова та література», в-во «Шкільний світ»;

105.            Наталія Жданова – гол. ред. газ. «Зарубіжна література», в-во «Шкільний світ»;

106.            Олександра Коваль – президент ГО «Форум видавців»;

Як повідомила “ЛітАкцент” Уляна Гнідець, це звернення вже передано до Верховної ради України.

ЛітАкцент

Улюблений сайт літературної критики