Лауреати Шевченківської премії також звернулися до Президента: проект змін

Лауреати Шевченківської премії також звернулися до Президента України із приводу Національної премії імені Тараса Шевченка та запропонували проект її змін:

Президенту України
П. О. Порошенку

Шановний Петре Олексійовичу!

Зараз можна почути тенденційні міркування про потрібність чи непотрібність Національної премії імені Тараса Шевченка. Від цих міркувань слід категорично відмежуватися, оскільки подібні премії існують у кожній цивілізованій країні. Відмовилася від національної премії лише авторитарна Білорусь, на яку ми не можемо орієнтуватися. Однак потребує вдосконалення механізм присудження цієї найвищої в Україні нагороди.
Діючі Положення про Національну премію імені Тараса Шевченка та її Комітет формувалися попереднім злочинним режимом і тому несуть у собі ряд його істотних вад. За Положенням про Комітет, його формує призначений Президентом голова. Це призводить до суб’єктивізму та непрозорості в діяльності Комітету. Минулого року в зв’язку з цим опубліковано немало критичних зауважень на адресу Комітету. Судячи з його цьогорічної діяльності, ті зауваження залишилися не почутими. На засіданні Комітету 22 грудня 2015 року з 26 його членів присутніми були тільки 17. Якщо навіть врахувати, що один із членів був відсутнім з поважних причин (покійний Богдан Ступка), то дві третини його, потрібні на засіданні за Положенням, ледве набралися. Правочинність цьогорічного конкурсного відбору претендентів на премію у третьому турі, отже, залишається під великим сумнівом.
На нашу думку, слід подякувати авторам застарілого вже Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та її Комітету і створити їх за новими принципами, які відповідали б панівним у нашій державі умовам демократизму і фахового підходу до розв’язання будь-яких творчих проблем. Ми пропонуємо свій проект Положення про премію та її Комітет. В обговоренні та вдосконаленні їх зможуть узяти участь найширші кола працівників культури і запропонувати його Вам для схвалення в установленому порядку.

Лауреати Шевченківської премії :

Юрій Мушкетик, Іван Марчук, Раїса Іванченко, Олесь Лупій, Володимир Моренець, Анатолій Паламаренко

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України
імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія) є державною нагородою України, найвищою відзнакою держави за вагомий внесок у розвиток художньої творчості.
2. Національною премією відзначаються автори найвидатніших творів літератури і мистецтва, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та спрямовані на духовний розвиток українського суспільства.
Нагородження (присудження) Національною премією провадиться Указом Президента України.
3. Щорічно присуджується до десяти Національних премій (художня література (поезія), художня література (проза), літературознавство і мистецтвознавство, образотворче мистецтво, музика, театр, концертно-виконавська діяльність, народно-прикладне мистецтво, кінематографія, архітектура). Національна премія присуджується автору один раз і тільки за життя.
4. На здобуття Національної премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ, виконані) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.
5. Твори на здобуття Національної премії висуваються Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки, підрозділами Національної академії наук України та Національної академії мистецтв України, творчими спілками та лауреатами Національної премії імені Тараса Шевченка. При висуванні твору вказується його автор (виконавець) або авторський колектив (у складі не більше п’яти осіб). Порядок висування творів та оформлення документів визначається Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет). Висування твору на здобуття Національної премії погоджується з його автором (виконавцем) чи колективом авторів із додержанням законодавства про захист прав інтелектуальної власності.
6. Розгляд, обговорення та оцінка творів, висунутих на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом за кожним напрямом відповідно до подання Експертної ради та обговорень у пресі в один тур. Перевага надається обґрунтованим пропозиціям фахівців із певного напряму. Голосування – таємне. Зміна напряму, за яким твір був висунутий на здобуття Національної премії, не допускається.
7. Повторно, але не більше, ніж двічі, на здобуття Національної премії можуть висуватися твори, які були допущені до участі в конкурсному відборі Експертною радою.
8. Твори на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.
9. Національна премія може бути присуджена громадянину України, а також іноземцю, що пише українською мовою.
11. Особі, удостоєній Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії.
12. Рішення Комітету про присудження Національної премії, а також Описи Диплома й Почесного знака лауреата затверджуються Президентом України. У рішення Комітету Президент може вносити певні корективи.
13. Лауреатам Національної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який передбачається Бюджетом держави на відповідний рік.
У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців його Диплом і Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.
Указ Президента України про присудження Національної премії публікується на сайті Президента та у відкритій пресі до 9 березня поточного року.
Дипломи та Почесні знаки лауреатам Національної премії вручаються Президентом України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка в Київському національному університеті його імені. Це єдине місце в Україні, де Тарас Шевченко працював як штатний співробітник.

Проект

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка
1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія).
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:
постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання в галузі художньої творчості;
приймає до розгляду, обговорює та оцінює твори, рекомендовані на здобуття Національної премії Експертною радою з Національної премії імені Тараса Шевченка (далі – Експертна рада);
приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії; присудження Національної премії за всіма вісьмома напрямами не обов’язкове;
розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії з державних нагород та геральдики;
організовує в межах компетенції заходи вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії;
виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;
сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.
4. Комітет має право:
у випадку конфліктних ситуацій вносити зміни у пропозиції Експертної ради про кандидатури для присудження Національної премії на основі додаткового рецензування творів високопрофесійними фахівцями в мистецьких галузях;
проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії;
відряджати членів Комітету та рецензентів на творчі вечори письменників, для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого, монументального та народно-прикладного мистецтва, що висунуті на здобуття Національної премії.
5. Пропозиції про склад Комітету подають в Адміністрацію президента Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, наукові установи Національної академії наук та Національної академії мистецтв України, Національні творчі спілки (письменників, художників, композиторів, кінематографістів, архітекторів, театральних діячів, майстрів народного мистецтва України). Членами Комітету можуть бути лише лауреати Національної премії. Голову Комітету обирають члени Комітету (шляхом таємного голосування) з подальшим затвердженням його на цій посаді Президентом України. Заступник голови та члени Секретаріату призначаються за поданням Голови у відповідності з існуючим трудовим законодавством. Кількість членів Комітету визначається з розрахунку трьох (з літературознавства і мистецтвознавства – п’яти) осіб на кожен із десяти творчих напрямів – художня література (поезія), художня література (проза), літературознавство і мистецтвознавство, образотворче мистецтво, музика, театр, концертно-виконавська діяльність, народно-прикладне мистецтво, кінематографія, архітектура.
6. Голова, заступник голови та члени Секретаріату працюють у Комітеті на постійній основі цілорічно, а інші члени Комітету – на громадських засадах. Кошти на ці витрати передбачаються Державним бюджетом, який затверджується на рік присудження Національної премії.
7. Якщо на здобуття Національної премії висунуто твір близького родича члена Комітету, то такий член Комітету під час обговорення твору цього родича в роботі Комітету та голосуванні участі не бере.
8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.
9. Засідання Комітету вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше три чверті від його складу.
10. Рішення Комітету про присудження Національної премії приймаються трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у таємному голосуванні. Якщо в результаті такого голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів, то Комітет проводить повторні обговорення і повторне таємне голосування. Якщо і в цьому випадку твір якогось автора не набрав необхідної кількості голосів, то Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження йому Національної премії.
Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності – заступником голови Комітету.
11. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев’яти осіб, які працюють на постійній основі та є державними службовцями.
Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету. Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату та вирішує в установленому порядку інші питання, пов’язані з діяльністю Секретаріату.
12. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету».
13. Комітет є юридичною особою, має самостійний рахунок в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
14. Персональний склад Комітету формується терміном на два роки. До наступного складу Комітету можуть входити окремі члени попереднього складу, але не більше двох разів.

Проект
ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з Національної премії України
імені Тараса Шевченка

1. Експертна рада Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі Рада) є проміжним органом, який сприяє роботі Комітету з Національної премії по здійсненню Президентом України повноважень із нагородження премією авторів визначних художніх творів.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Рада для виконання покладеного на неї завдання:
постійно відстежує розвиток літературно-мистецького процесу в Україні та за її межами, визначає твори, що є найдосконалішими з точки зору художності, зв’язку їх із українським соціокультурним середовищем, інтеграції України у світовий мистецький простір;
визначає всі етапи розгляду творів, номінованих на здобуття Національної премії;
формує у першому турі конкурсу «довгий список» кандидатур на нагородження Національною премією;
відбирає у другому турі перелік авторів і їхніх творів, що складають орієнтовний «короткий список» кандидатур на нагородження Національною премією;
узагальнює досвід роботи експертів і Ради та вносить на розгляд Комітету з Національної премії;
залучається Комітетом з Національної премії до організації заходів, пов’язаних із врученням лауреатам Національної премії Дипломів, Почесних знаків та грошової частини премії.
4. Рада має право:
проводити консультативні наради, тематичні семінари, громадські слухання та інші комунікативні заходи з метою відбору авторів та їхніх творів для участі в першому та другому турах пропозицій кандидатур на відзначення Національною премією.
вносити на розгляд Комітету з Національної премії пропозиції щодо популяризації творів лауреатів Національної премії у засобах масової інформації, в мережі книжкової торгівлі, на зустрічах із читачами та глядачами.
5. Персональний склад Ради формується і затверджується Комітетом з Національної премії. Голова і заступник голови Ради обираються членами Ради таємним або відкритим голосуванням. Склад експертної ради не підлягає публічному розголошенню.
6. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликає та проводить голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови. Засідання Ради проводиться за потребою і вважається правочинним за умов наявності на ньому не менше двох третин від її складу.
7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які взяли участь у голосуванні.
8. Склад Ради формується на два роки. До наступного її складу можуть входити і окремі члени попередньої Ради, але на строк не більше двох термінів.
9. Твори авторів, що входять до складу Ради, до участі в конкурсі на здобуття Національної премії не допускаються.
10. У кожній номінації підбирається по 3 експерти (всього – 30 експертів).
11.Експертами обираються авторитетні в своїх галузях літературознавці, критики, мистецтвознавці, театрознавці, музикознавці і т.д., що не є лауреатами Національної премії України імені Т.Г.Шевченка.
12. Голові і заступнику голови експертної ради передбачається оплата праці в розмірі чотирьох місячних прожиткових мінімумів в Україні на поточний рік. Сума оплати визначається в Держбюджеті на відповідний рік. Інші члени ради працюють на громадських засадах.

Пропозиція

СКЛАД
Комітету з Національної премії України
імені Тараса Шевченка

Художня література (поезія)

БАЗИЛЕВСЬКИЙ
Володимир Олександрович – поет, літературний критик, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
КИЧИНСЬКИЙ
Анатолій Іванович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка
ПЕРЕБИЙНІС
Петро Мойсейович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Художня література (проза)
МЕДВІДЬ
В’ячеслав Григорович – прозаїк, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
ПАШКОВСЬКИЙ
Євген Володимирович – прозаїк, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
ПАГУТЯК
Галина Василівна – прозаїк, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка

Літературознавство і мистецтвознавство

ДОНЧИК
Віталій Григорович – літературознавець, академік НАН України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
МОРЕНЕЦЬ
Володимир Пилипович – літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ).
НАЄНКО
Михайло Кузьмович – літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
НАЙДЕН
Олександр Семенович – мистецтвознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Черкаси)
НЕДЯК
Володимир Володимирович – мистецтвознавець, художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Образотворче мистецтво (живопис, скульптура)

ЛОПАТА
Василь Іванович – графік і живописець, лауреат Національної премії України імені Тарас Шевченка (Київ)
БАБАК
Микола Пантелеймонович – живописець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Черкаси)
КУЛИКОВ
Євген Леонідович – скульптор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Музичне мистецтво
ЛЯШЕНКО
Геннадій Іванович – композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
ГУЦАЛ
Віктор Омелянович – диригент, композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
МАЙБОРОДА
Роман Георгійович – оперний співак, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Концертно-виконавське мистецтво
ВАНТУХ
Мирослав Михайлович – хореограф і режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
ПАЛАМАРЕНКО
Анатолій Несторович – артист естради, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
САВЧУК
Євген Герасимович – хоровий диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Театральне мистецтво
БОГДАНОВИЧ
Олексій Володимирович – актор театру і кіно, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
БОГОМА́ЗОВ
Дмитро Михайлович – театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
КАДИРОВА
Лариса Миколаївна – актриса театру і кіно, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Кіномистецтво

БІЙМА
Олег Іванович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
КОБРИН
Ігор Дмитрович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
МУЖУК
Леонід Петрович – кіно- і телесценарист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Архітектура
КАБАЦЬКИЙ
Олександр Олексійович – архітектор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Чернігів)
КОНДРАЦЬКИЙ
Леонід Степанович – архітектор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Черкаси)
ШКЛЯР
Віталій Сергійович – архітектор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)

Народно-прикладне мистецтво
НЕЧЕПА
Василь Григорович – кобзар і лірник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Київ)
СІДАК
Василь Васильович – різьбяр по дереву, майстер народної творчості, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Ужгород)
ОТКОВИЧ
Василь Петрович – мистецтвознавець, дослідник народного мистецтва, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (Львів)

ЛітАкцент

Улюблений сайт літературної критики