Український культурний фонд шукає співробітників

@iStock

Український культурний фонд розширює свою діяльність у розрізі програм підтримки культурно-мистецьких проектів та шукає у зв’язку з цим у свою команду нових співробітників, які мають бажання та досвід координації культурних програм від розробки ідеї до її імплементації для реалізації своїх здібностей та знань на посадах:

Провідний фахівець з аналітики

Бере участь в роботі за такими напрямками:

розробка та координація програми «Український культурний монітор»;
збір та аналіз інформації щодо проектів УКФ, підготовка контенту для сайту на основі аналітики;
участь у тренінгах, стратегічних сесіях, комунікаційних компаніях.

Вимоги до кандидата:

відповідна вища освіта;
досвід роботи у сферах літератури/кіно/культурної спадщини не менше 5 років;
досвід наукової, журналістської, експертної, аналітичної діяльності вітається;
ініціативність, креативність, почуття гумору.

Провідний юрисконсульт

Основні вимоги:

наявність диплома про вищу освіту в юридичному вузі, досвід роботи за професією юрисконсульта не менше 7 років;
професійні знання законодавчих і правових актів та регламентованих документів;
вміння надати кваліфіковану консультацію в галузі бюджетного, антикорупційного, господарського, цивільного, фінансового, трудового, адміністративного, кримінального права;
досвід підготовки правознавчої документації та консультацій з правових питань;
досвід ведення судових справ та представлення інтересів в суді;
досвід у організації роботи по дотриманню вимог антикорупційного законодавства (проведення профілактичної роботи, здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційного законодавства);
досвід написання відповідей згідно вимог законодавства про доступ до публічної інформації;
впевнене володіння ПК та навички роботи у програмах юридичних програм;
високий рівень комунікаційних навичок;
грамотність, уважність.
вільне володіння українською мовою.

Функціональні обов’язки і завдання:

здійснює правову експертизу організаційно-правових та розпорядчих документів;
перевіряє відповідність законодавству документів правового характеру;
готує висновки з правових питань, що постають у взаємовідносинах;
складає проекти юридичних документів;
аналізує й узагальнює результати розгляду скарг та звернень юридичних та фізичних осіб;
бере участь у договірній роботі, у проведені тендерних закупівель,
консультує з питань укладання і виконання цивільно-правових та інших договорів, контролює ввірені напрями договірної роботи;
представляє інтереси Фонду у судах різних інстанцій, за необхідності веде судові справи;
представляє інтереси Фонду у державних та громадських організаціях при розгляді правових питань;
бере участь у підготовці та укладанні галузевих угод, колективного договору та змін до нього;
консультує працівників підприємства з правових питань (усно та письмово), надає юридичну допомогу при складанні документів;
надавати усні та письмові консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
здійснення збору, обробку та перевірку інформації про факти вчинення корупційного правопорушення працівниками або про вчинені іншими особами пов’язаними з діяльністю Фонду корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Очікувані ділові якості кандидата:

стратегічне мислення
цілеспрямованість, наполегливість, робота на результат
відмінні комунікаційні здібності, добре розвинені навички впливу і переконання
гнучкість
креативність
тайм-менеджмент

Начальник проектного відділу

Основні завдання та вимоги:

розробка плану роботи відділу щодо організації та проведення конкурсного відбору проектних заявок;
координація роботи відділу, моніторинг роботи програмних команд;
організація та проведення інформаційних днів та тренінгів для заявників;
координація створення та ведення реєстрів проектів;
підготовка звітів діяльності організації в контексті підтримки проектів.

Вимоги до кандидата:

мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 10 років;
мати досвід координації роботи команди;
досвід роботи з базами даних та реєстрами;
відповідальність та ініціативність.

Провідний фахівець з управління проектами

Бере участь в роботі з таких напрямів:

організація та проведення конкурсів проектних заявок;
консультаційно-інформаційне забезпечення конкурсів;
контроль, моніторинг та оцінка реалізованих проектів.

Вимоги до кандидата:

мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 3 років;
досвід роботи з базами даних та реєстрами;
відповідальність та ініціативність.

Начальник експертного відділу

Основні завдання та вимоги:

координація роботи відділу;
організація та проведення конкурсу з добору експертів;
консультаційно-інформаційне забезпечення діяльності експертних рад;
забезпечення дотримання строків розгляду конкурсних проектів експертами;
формування бази даних форм оцінювання;
володіння методикою оцінювання проектних заявок.

Вимоги до кандидата:

мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 7 років;
мати досвід координації роботи команди;
досвід роботи з базами даних та реєстрами;
відповідальність та ініціативність.

Провідний експерт експертного відділу

Бере участь з таких напрямків роботи:

організація та проведення конкурсу з добору експертів;
консультаційно-інформаційне забезпечення діяльності експертних рад;
формування бази даних форм оцінювання;
володіння методикою оцінювання проектних заявок.

Вимоги до кандидата:

мати відповідну вищу освіту та досвід роботи в сфері проектного менеджменту не менше 3 років;
досвід роботи з базами даних та реєстрами;
відповідальність та ініціативність.

Надсилайте Ваше резюме та мотиваційного листа на info@ucf.in.ua до 18.01.2019

Обов’язково вкажіть:

назву вакансії в темі листа;
посилання на ваші профілі в соц. мережах;
побажання стосовно заробітної плати.

Джерело: УКФ

ЛітАкцент

Улюблений сайт літературної критики