Конкурс програм, які фінансуватиме Мінкульт

Міністерство культури України оголошує конкурс з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких буде надано фінансову підтримку з державного бюджету.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Термін «інститути громадянського суспільства» означає громадські об’єднання із статусом юридичної особи та творчі спілки, які, згідно із законодавством, мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

До участі у конкурсі допускають громадські організації та творчі спілки (крім національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу та мають всеукраїнський статус.

Цілі та пріоритетні завдання, на реалізацію яких повинні спрямовувати програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів:

1. Ціль – відтворення культури національних меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетні завдання:

 • збереження та розвиток культурного розмаїття в Україні;
 • задоволення культурних, мовних, інформаційних потреб національних меншин в Україні, формування толерантності в українському суспільстві.

Види діяльності:

 • проведення міжнародних, всеукраїнських, форумів, асамблей, конгресів, культурологічних та культурно-мистецьких акцій, свят, конкурсів, оглядів, фестивалів, виставок;
 • проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом» з питань етнонаціонального розвитку національних меншин (крім заходів, тематика яких торкається відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій, друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших держаних органів – відповідно до пункту 20 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65).

Цільова аудиторія – члени національно-культурних товариств, представники національних меншин, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 25 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

2. Ціль – реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в межах, визначених Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

Види діяльності:

 • організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад на краще знання регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);
 • організація та проведення культурно-мистецьких акцій, конференцій, симпозіумів, семінарів з питань функціонування та розвитку регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);
 • видання посібників, словників, розмовників, довідників з регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин), програм, планів, науково-методичних видань для недільних шкіл;
 • видання друкованих засобів масової інформації, що виходять регіональними мовами або мовами меншин (в тому числі мовами національних меншин), крім тих, співзасновником яких є Мінкультури України.
 • Цільова аудиторія – діти, молодь, викладачі, члени національно-культурних товариств, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

3. Ціль – підтримка творчо обдарованих дітей та молоді (КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

 • здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасних форм молодіжного естрадного мистецтва шляхом виявлення та підтримки яскравих творчих особистостей і їх залучення до цього процесу;
 • патріотичне, духовне виховання молоді та дітей, формування їх національної свідомості, творчий розвиток та інтелектуальне самовдосконалення;
 • сприяння формуванню у дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров’я й усвідомлення особистої відповідальності за можливі наслідки безпечної поведінки.

Види діяльності:

 • проведення фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, конференцій, семінарів.

Цільова аудиторія – діти, молодь.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 25 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

4. Ціль – налагодження суспільного діалогу засобами мистецтва, обміну творчим досвідом між митцями різних регіонів України, сприяння розвитку інноваційних та сучасних тенденцій мистецтва і культури на території України (КПКВК 1801170)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів з розвитку інноваційних та сучасних тенденцій мистецтва і культури на території України.

Види діяльності:

 • проведення фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, конференцій, семінарів.

Цільова аудиторія – громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

5. Ціль – збереження історико-культурної та архітектурної спадщини (КПКВК 1801490)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів з охорони культурної спадщини.

Види діяльності:

 • проведення заходів із впорядкування об’єктів культурної спадщини;
 • проведення заходів з популяризації пам’яток культурної спадщини;
 • проведення науково-дослідних пам’яткоохоронних заходів, науково-практичних конференцій, читань та зібрань громадськості.

Цільова аудиторія – громадськість, творча інтелігенція, фахівці у сфері культури.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Конкурсна документація з вимогами до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій

I. Вимоги до конкурсної документації

1. Конкурсна пропозиція може подаватись інститутом громадянського суспільства, зареєстрована в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу та має всеукраїнський статус.

Термін «інститут громадянського суспільства» в цих Вимогах означає громадські об’єднання із статусом юридичної особи та творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсна пропозиція подається у друкованій формі. Крім того, конкурсна пропозиція в частині документів, зазначених у підпунктах 1, 5 та 7 пункту 3 цього розділу, направляється на електронну адресу: serbia_08@inbox.ru. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути складеною державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за встановленою формою
(додаток 1), із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі її наявності) (оригінал і три копії);

2) копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства, завірену в установленому законодавством порядку;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту інституту громадянського суспільства за попередні два роки;

5) оригінал і три копії опису та кошторису витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), складені за встановленою формою (додаток 2). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

6) листи підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);

7) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (оригінал і три копії).

4. Всі документи, перераховані в пункті 3 цього розділу, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її печаткою (у разі наявності).

II. Умови подання конкурсної документації

1. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

 • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;
 • інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам абзацу першого пункту 1 розділу I цих Вимог;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 розділу І цих Вимог;
 • культурно-мистецька програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);
 • передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

2. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 1, 3 розділу I цих Вимог та пункту 1 цього розділу.

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою, затвердженого наказом Мінкультури України від 07 травня 2012 року № 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 824/21136.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі потреби), конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

3. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 • відповідність визначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;
 • відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);
 • очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;
 • рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;
 • наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

4. Реєстрація подання конкурсної пропозиції інститутами громадянського суспільства ведеться відповідальним секретарем конкурсної комісії в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції інституту громадянського суспільства видається довідка із зазначенням дати (час зазначається у разі безпосереднього подання документів відповідальному секретарю конкурсної комісії) надходження конкурсної пропозиції.

5. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

III. Терміни подання документів. Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

Конкурсна пропозиція приймається до 9 серпня 2013 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, к. 11, Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України або може бути надіслана на поштову адресу Міністерства культури України: 01601, м.Київ, вул. І.Франка, 19 з поміткою «На конкурс культурно-мистецьких програм». Телефон для довідок: (044) 279-37-97 (контактна особа – Сербіна Єлизавета Андріївна).

Форми документів: заява на участь у конкурсі та Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу), розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України http://www.mincult.gov.ua

Реєстрація подання конкурсної пропозиції інститутами громадянського суспільства ведеться відповідальним секретарем конкурсної комісії в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції, інституту громадянського суспільства видається довідка із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

ІV. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться з 11 по 22 серпня 2014 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома інститутів громадянського суспільства – учасників конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства культури України http://www.mincult.gov.ua та на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Джерело: ІА ПРО

ЛітАкцент

Улюблений сайт літературної критики