Триває номінація на здобуття Премії Григорія Кочура

Григорій Кочур, світлина з відкритих джерел.

До 1 червня 2019 року триває висунення творів на здобуття премії імені Григорія Кочура за 2019 рік.

Премія присуджується щороку 17 листопада до дня народження Григорія Порфировича Кочура за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу.

Положення

1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висування на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

3. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

4. Щороку присуджується лише одна Премія.

5. Висунення творів на здобуття Премії проводиться з 01 лютого року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 червня року, в якому відбувається вручення Премії.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, літературними об’єднаннями, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також окремими літераторами та перекладознавцями.

7. На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);

творча характеристика претендента;

письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У випадку, коли претендентом є колектив авторів, – копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений оригінальний твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

8. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, наукових, національно-культурних, національно-просвітницьких товариств, літературних об’єднань, редакцій періодичних видань, вчених рад вищих навчальних закладів та наукових установ, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, та претенденти.

Адреса Міністерства культури України: 01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19.

Джерело: Мінкульт

ЛітАкцент

Улюблений сайт літературної критики