16 січня 1921 року

16 січня 1921 року Павло Тичина записав у щоденнику:

16/1. Коли б зараз прийшов до нас Пушкін — то він би став Тичиною. Коли б прийшов Шевченко — зробився б Чумаком у кубі. Історія, поруч із соціальним генієм, не може допусти[ти] геніїв у мистецтві, в науці, в культурі. Бо ці, останні, трошки б заважали. Ми, таланти, визнаємо одну перспективу, а генії — …

(Далі в рукопису відірвано аркуш.)

Павло Тичина

Чумак Василь Григорович (1900–1919) — український поет, публіцист, громадський і культурний діяч. Активний діяч УПСР (боротьбисти), розстріляний денікінцями в Києві 21 листопада 1919 року. Збірку віршів «Заспів» видано посмертно.